Přejít na obsah

ŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA „PAMÁTKY UNESCO“

Základní škola v Hylvátech připravila na středu 16. listopadu celoškolní projektový den nazvaný "U nás v Evropě IV. - Evropské památky Unesco". Každá třída 1. i 2. stupně si vybrala jednu památku Unesco v Evropě, kterou představila v počítačové prezentaci a ve své třídě připravila propagační stánek o této památce a zemi, kde se tato památka nachází. Úkolem bylo tuto památku představit návštěvníkům a hlavně zaujmout nabídkou aktivit. Ostatní třídy zhlédly připravenou prezentaci a navštívily stánek dané památky. Připraveno bylo celkem 9 evropských památek v rozmanitém provedení jednotlivých tříd. Nechyběla například Litomyšl, Telč, koloseum v Římě, solné doly v Polsku a další památky Unesco. Cílem projektového dne byla aplikace a rozšíření znalostí, kreativní a výtvarná činnost a týmová spolupráce na dané téma.
news list