Přejít na obsah

ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA

Ve čtvrtek 10. listopadu jednala Bezpečnostní rada ORP na svém 3. řádném zasedání. Po úvodních zprávách o situaci ve správním území schválila novou podobu Krizového štábu, Povodňový plán a Regulační opatření. Dále byl projednán Plán činnosti na rok 2012 a Návrh rozpočtu. Zástupce HZS Pardubického kraje seznámil přítomné s Plánem ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodni a Harmonogramem zpracování Krizového plánu na základě novely zákona č. 240/2000 Sb. Jednání se poprvé zúčastnili i starostové obcí ve správním území.
news list