Přejít na obsah

ČERVENÝ KŘÍŽ OTEVŘEL MULTISMYSLOVOU MÍSTNOST

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí v pondělí 7. listopadu slavnostně otevřel multismyslovou a relaxační místnost Snoezelen. Slavnostního otevření ze zúčastnili zástupci Klubu Hvězdička, speciálně pedagocického centra Kamínek, Města Ústí nad Orlicí a MPSV. Multismyslová místnost vznikla díky finanční podpoře malíře Richarda Peška a díky grantovému programu „Společně za úsměv" obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí. 
Co je Snoezelen?   Kouzelné slůvko vzniklé v 70letech spojením dvou nizozemských slov snuffelen (čichat, slídit) a doezelen (dřímat).   Vytvořili je jako novotvar dva pracovníci civilní služby v soc. zařízení v Nizozemí. Pojmenovali tak stan pro těžce postižené osoby, ve kterém byly instalovány zrakové, čichové a sluchové podměty.  
Dnes je tento pojem rozšířen po celém světě a jeho blahodárné působení zažívají nejen tělesně a duševně postižení lidé, ale slouží celé řadě potřebných jako metoda multismyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání ke zkvalitnění jejich života.  
Snoezelen je místo pro radost a setkávání, uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly, místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, oslovení našich smyslů, klid, uspořádanost, útěk od okolních často stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost, potěšení, sdílení - a mnoho dalších - to jsou jen některé vyjmenované atributy účinku a dopadu Snoezelenu. Pojem Snoezelen je chápán jako záměrně vytvořené prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry. 
Kdo může využít Snoezelen? Každý kdo má zájem, kdo chce může navštívit Snoezelen v budově Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí.