Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Místo konání:    Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek Smetanova čp. 510   Doba konání:    pondělí 14. 11. 2011 od 15:00 hodin  

Program:

1. Majetkoprávní úkony 2. Finanční záležitosti 3. Zřízení nové příspěvkové organizace DDM 4. Různé      Petr Hájek starosta města