Přejít na obsah

93. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Ve čtvrtek 27. října se u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného Československého státu uskutečnilo kladení věnců u Památníku odboje a v parku Československých legií v Ústí nad Orlicí. Kladení se zúčastnili zástupci Československé obce legionářské, vojska a za město starosta Petr Hájek a místostarosta Zdeněk Ešpandr.   28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu vznik Československých legií a jejich bojové vystoupení zejména v bitvě u Zborova dne 2. července 1917 byly rozhodujícími impulsy pro uznání Čechoslováků v očích dohodových spojenců. Další již záleželo na jednání politiků. V pondělí 28. října 1918 přijal Národní výbor československý na svém zasedání dva dokumenty. Prvním z nich byl „Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého", druhým „Manifest k národu", ve kterém se pravilo: „Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa... Republika nikdy nezapomněla na své vojsko, své legionáře. Oni sami v meziválečném období byli vzorem další generaci, která v době II. světové války v boji za svobodu Československa nesla jejich tradici dále. Po II. světové válce se tak i čs. zahraniční vojáci či příslušníci domácího odboje mohli stavět po jejich bok. Bohužel toto nezapomnění trvalo pouhých 20 let. Do roku 1989 byli legionáři postupně vymazáni z paměti národa.