Přejít na obsah

POSLEDNÍ DISKUSNÍ SETKÁNÍ K PROJEKTU „MĚSTO PRO LIDI“

Ve středu 26. října se v Malé scéně konalo poslední diskusní setkání s občany města k projektu „Město Ústí nad Orlicí – město pro lidi". Na setkání byla tentokrát prezentována finální verze Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města, která navrhuje opatření která by zlepšili život ve městě, aby se město stalo příjemnějším a obyvatelnějším pro občany.
Strategie řeší celkem 18 lokalit, které byly vybrány jako klíčové pro obnovu města. Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města bude v nejbližších dnech umístěna na našich stránkách.   O projektu „MĚSTO PRO LIDI": Řadu měst trápí přebujelá automobilová doprava, nepřehledné a někdy i nebezpečné přechody pro chodce, zanedbaná zeleň, nikam nevedoucí chodníky, chodníky které jsou zastavěny automobily, chybějící nebo nenavazující cyklostezky, nefunkční dětská hřiště a řada dalších problémů, které se dají schovat právě pod termín obyvatelnosti města nebo kvality života ve městě. Ústí nad Orlicí na tom v tomto ohledu není nejhůře, ale rozhodně má co zlepšovat. Proto se vedení města rozhodlo iniciovat realizaci projektu „Město pro lidi". Tato iniciativa by měla během roku 2011 přinést do města diskusi o tom, kde nás konkrétně výše zmíněné problémy skutečně pálí. Výsledkem by měla být představa o tom, jak by město v tomto ohledu mohlo vypadat v horizontu nejbližších let. Finální koncepční dokument by měl vytipovat nejpalčivější problémy, navrhnout jejich řešení a pokusit se hledat zdroje na jejich financování.
Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finančních prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí za spolupráce s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o.