Přejít na obsah

Stanovisko k problematice daně z nemovitostí

Stanovisko k problematice daně z nemovitostí     Mnoho obcí se v minulých měsících rozhodlo zahýbat s koeficienty, které se používají pro výpočet daně z nemovitostí a přijalo nové obecně závazné vyhlášky, kterými tuto daň zvýšily o 100 i více procent. Většinou tak využily zvýšení místního koeficientu, který zavedl zákon od roku 2009. I Rada města Ústí nad Orlicí se v létě letošního roku zabývala otázkou, zda pro rok 2012 stanovit nový místní koeficient 2 (dosud platí pro město Ústí nad Orlicí koeficient 1) a současně upravit směrem dolů základní koeficient u jednotlivých místních částí města. Předmětem úvah byl nejenom samotný výnos z této daně, který ve městě činí cca 8 mil. Kč ročně a po úpravách by se zvýšil o cca 3 mil. Kč, ale i náklady na veřejné služby, např. na veřejné osvětlení a na čištění a údržbu místních komunikací, které jsou z těchto daní financovány. Po rozsáhlé diskusi se Rada města Ústí nad Orlicí také s ohledem na to, že v roce 2012 čekají občany města zvýšené výdaje z titulu centrálního zvýšení daní (zejména daně z přidané hodnoty), rozhodla nepředložit zastupitelstvu města novou vyhlášku o koeficientech daně z nemovitostí. Daň z nemovitostí zůstane tedy v roce 2012 beze změny.