Přejít na obsah

PŘIJETÍ OSMDESÁTILETÝCH OBČANŮ NA RADNICI

Ve čtvrtek 6. září se uskutečnilo v obřadní síni ústecké radnice slavnostní přijetí 5 desítek osmdesátiletých občanů města. Jubilantům zazpívaly děti z MŠ Heranova a vystoupili také žáci ZUŠ J.Kociana. Poté byli jubilanté přijati starostou města Petrem Hájkem. Následovalo podepsání do pamětní knihy a předání drobných dárků.
news list