Přejít na obsah

NEUROLOGIE SE OTEVŘELA VEŘEJNOSTI

V úterý 4. října se uskutečnil den otevřených dveří neurologického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. spojený s  kampaní „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod". Pro veřejnost byla připraveny přednáška na téma „Moderní trendy v léčbě CMP", „CMP a rizikové faktory" a prohlídka pracoviště neurologie, jednotky intentizní péče, CT a magnetické rezonance.   Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení na podkladě uzávěru mozkové tepny či krvácení při porušení celistvosti stěny některé z mozkových cév, provázené akutními neurologickými příznaky. Jedná se o akutní, život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.                                                                                               Zdroj: wikipedia.cz