Přejít na obsah

SETKÁNÍ ŠKOL PŘI EVROPSKÉM DNI JAZYKŮ

V pondělí 26. září se na Základní škole Třebovská konala projektová akce žáků školy a žáků partnerské školy z polské Bystřice Kladské. Akce se uskutečnila v rámci Evropského dne jazyků, který připadá právě na tento den. V rámci této akce si polští žáci připravili prezentaci o Bystřici Kladské. Naopak pro polské děti byly připraveny soutěže a úkoly, které plnily převážně na interaktivní tabuli. Celý projekt - jeho komunikace mezi žáky a učiteli obou škol se odehrával v anglickém jazyce. Cílem projektu, který bude mít několik společných setkání, je prohlubování znalostí cizího jazyka a možnost získání finančních prostředků z evropských fondů na vybavení škol.