Přejít na obsah

Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 19. září 2011 rozhodlo o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání.   Přílohy těchto obecně závazných vyhlášek obsahují slovní a grafické vymezení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání. Obě obecně závazné vyhlášky nabývají účinnosti dnem 7. října 2011.