Přejít na obsah

TŘETÍ DISKUSNÍ SETKÁNÍ K PROJEKTU „MĚSTO PRO LIDI“

V úterý 20. září se v Malé scéně konalo třetí diskusní setkání s občany města k projektu „Město Ústí nad Orlicí – město pro lidi". Na setkání byla prezentována Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města, která navrhuje opatření která by zlepšili život ve městě, aby se město stalo příjemnějším a obyvatelnějším pro občany.   „Prezentovali jsme část strategie, která se týká jednotlivých lokalit, které byly vybrány jako klíčové pro obnovu města. Jedná se o 18 lokalit ve kterých bylo vytipováno několik důležitých míst, kterým by se mělo město věnovat.", řekl Lumír Mlčák z Nadace Partnerství.   Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města bude v nejbližších dnech na našich stránkách k připomínkování občanům.   Na programu setkání bylo také vyhodnocení fotosoutěže, kterou vyhlásilo Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Nadací Partnerství o nejlepší a nejpříjemnější veřejné prostranství ve městě. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:    1. Nejpříjemnější prostranství v Ústí nad Orlicí 2. Inspirace pro Ústí nad Orlicí   Porotu tvořili zástupci z Nadace Partnerství, kteří vítěze vybírali z celkem 48 fotografií přihlášených do soutěže. Vybrali z nich ty nejlepší, které mohou být pro město Ústí nad Orlicí inspirací, jak vylepšit veřejné prostory a zpříjemnit život ve městě.    Vítězové kategorie Nejpříjemnější prostranství v Ústí nad Orlicí:   1. místo: Lukáš Prokeš 2. místo: Vendula Frangos 3. místo: Daniel Dostrašil   Vítězové kategorie Inspirace pro Ústí nad Orlicí:   1. místo: Josef Janza 2. místo: Štěpánka Röszlerová 3. místo: Alena Voráčková   Zvláštní cenu poroty obdržela Marcela Dostrašilová   Podrobné vyhodnocení fotosoutěže včetně fotografií naleznete ZDE.    O projektu „MĚSTO PRO LIDI": Řadu měst trápí přebujelá automobilová doprava, nepřehledné a někdy i nebezpečné přechody pro chodce, zanedbaná zeleň, nikam nevedoucí chodníky, chodníky které jsou zastavěny automobily, chybějící nebo nenavazující cyklostezky, nefunkční dětská hřiště a řada dalších problémů, které se dají schovat právě pod termín obyvatelnosti města nebo kvality života ve městě. Ústí nad Orlicí na tom v tomto ohledu není nejhůře, ale rozhodně má co zlepšovat. Proto se vedení města rozhodlo iniciovat realizaci projektu „Město pro lidi". Tato iniciativa by měla během roku 2011 přinést do města diskusi o tom, kde nás konkrétně výše zmíněné problémy skutečně pálí. Výsledkem by měla být představa o tom, jak by město v tomto ohledu mohlo vypadat v horizontu nejbližších let. Finální koncepční dokument by měl vytipovat nejpalčivější problémy, navrhnout jejich řešení a pokusit se hledat zdroje na jejich financování. Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finančních prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí za spolupráce s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o.