Přejít na obsah

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V pondělí 19. září se v Modrém salonku Kulturního domu v Ústí nad Orlicí uskutečnilo 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Na programu jednání byla řada majetkoprávních úkonů, finančních záležitostí, záležitostí stavebního úřadu, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace  a další. Prvním bodem jednání byla problematika Orlickoústecké nemocnice, kdy ředitel nemocnice Jiří Řezníček seznámil zastupitele s nemocnicí a prezentoval plány ohledně  jejího dalšího rozvoje a případnou podporu města. Poměrně živá diskuse byla také při projednávání dvou nových obecně závazných vyhlášek. Konkrétně vyhlášek k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích), druhá vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. Vyhlášky nakonec zastupitelstvo schválilo jednohlasně.   Jednání zastupitelstva skončilo po třech hodinách. Usnesení z jednání tohoto zastupitelstva bude umístěno na našich webových stránkách.