Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Č.j. MUUO/30924/2011/OKT/5174/jiru   V Ústí nad Orlicí dne 05.09. 2011    Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí    Místo konání:    Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek Smetanova čp. 510   Doba konání:    pondělí 19. září 2011 od 15:00 hodin      Program:   1.         Problematika Orlickoústecké nemocnice 2.         Majetkoprávní úkony 3.         Finanční záležitosti 4.         Obecně závazné vyhlášky 5.         Různé      Petr Hájek starosta města