Přejít na obsah

PO TŘETÍ ROLOVALI SLÁMU

Osadní výbor Černovír uspořádal v sobotu 27. srpna soutěž v rolování slámy nazvanou „Černovírské rolování". Soutěž spočívá v tom, balík slámy družstvo koulí před sebou do kopce kolem černovírské nádrže po trati dlouhé 222 metrů s cílem u hasičské zbrojnice. Pořadí se určovalo podle času za jaký družstva zdolala trať a absolutní vítěz získal putovní pohár místostarosty. Vítězné družstvo se bude účastnit soutěže v partnerském městě Berlín-Neukölln v září. Letošní novinkou bylo rolování menšího balíku slámy pro děti od 10 do 15 let po tratí dlouhé 111 metrů. Soutěže se účastnilo celkem 10 družstev dospělých a 5 družstev dětí. Vítězem a držitelem putovního poháru místostarosty města se stalo družstvo „Moučníci" z Ústí nad Orlicí s finálovým časem 1:48,5. Druhé se umístilo družstvo „X-MANI" také z Ústí nad Orlicí (finálový čas 2:00) a třetí skončilo družstvo Hasiči Černovír (semifinálový čas 1:56). Nápad pořádání této soutěže vznikl při návštěva německého Berlína-Neuköllnu, kde obyvatelé části Rixdorf, kde takzvaní Baráčníci, potomci exulantů Jana Amose Komenského, tuto soutěž pořádají.