Přejít na obsah

Knihovna o prázdninách nezahálí

Knihovna se letošní prázdniny rozhodla mimo tradičního středečního předčítání pro děti uspořádat ještě akci ve stylu příměstských táborů. Dva červencové pondělky se tak děti od 6 do 12 let mohly zúčastnit bohatého celodenního programu v našich prostorách.   18. 7. jsme se přemístili do Severní Ameriky za indiánskými kmeny. Účastníci si mohli vyzkoušet unikátní oděvy zhotovené původními metodami, v rytmu indiánských melodií si zaimprovizovat na rozmanité hudební nástroje a vytvořit si své vlastní korálkové chřestidlo. I přes nepřízeň počasí jsme využili i zahradu knihovny a vyzkoušeli si tradiční indiánský sport – lakross.   Pondělí 25. 7. se pak neslo ve znamení moře. Děti společně vytvořily velikou podmořskou koláž, která bude brzy ke zhlédnutí na dětském oddělení, velmi zaujal pokus, kdy se ze slané vody pomocí slunečních paprsků stává voda sladká, dozvěděly se spoustu zajímavých informací o mořských živočiších, naučily se několik zábavných her a nechyběla samozřejmě ani exkurze po knihovně a tematické předčítání.   Těšíme se s dětmi na viděnou při dalších povedených akcích.
news list