Přejít na obsah

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE

Upozornění pro podnikatele   provozující živnost týkající se

 

POSKYTOVÁNÍ NEBO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

  Dle zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 01.07.2011 je povinností všech podnikatelských subjektů vykonávajících činnost NABÍZENÍ, POSKYTOVÁNÍ NEBO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, poskytnout finančnímu arbitrovi  své zákonem dané identifikační údaje (např. obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.), a to nejpozději do 01.10.2011, a po tomto termínu vždy nejpozději ke dni vzniku svého živnostenského oprávnění pro níže uvedenou vázanou živnost.   Tato povinnost se vztahuje na podnikatele vykonávající tuto činnost na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, nebo dosud na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“  v rámci oboru činnosti „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“,   Tuto informační povinnost lze splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz.   Za nesplnění informační povinnosti může být dle ust. § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000,-- Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti.       Za živnostenský úřad: Jana Rejentová pověřena vedením odboru
news list