Přejít na obsah

PREZENTACE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA TŘEBOVCE

Ve čtvrtek 30. června se na řece Třebovce v Hylvátech u Ústí nad Orlicí uskutečnila praktická ukázka protipovodňové ochrany. Nejen pro odbornou veřejnost, ale také zástupce obcí ležících na vodním toku a další, zde byla prezentována protipovodňová bariéra Water-Gate. Předvedeno bylo praktické použití této mobilní samo stavěcí hráze včetně ukázky reakce na přívalovou vlnu. Dále byly představeny vodní bariéry Big-Bag a DoorDam. Tyto technologie usnadňují nejen ochranu před velkou vodou, ale svou jednoduchou konstrukcí a snadnou montáží přispívají k lepší ochraně před velkou vodou.
news list