Přejít na obsah

CENA COMENIUS PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKY

V pondělí 27. června byla v obřadní síni ústecké radnice starostou města udělena Cena COMENIUS nejlepším žákům ústeckých základních škol. Cena je udělována za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění v soutěžích či propagaci města. Ceny z rukou starosty města Petra Hájka převzali:   Adam Dostálek, žák devátého ročníku  Základní školy Komenského. Dlouhodobě dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, studuje s vyznamenáním. Cena je udělována za vzornou reprezentaci v konverzační soutěži v anglickém jazyce.   Veronika Fajtová,  žákyně pátého ročníku Základní školy Školní . Po celou dobu školní docházky má výborný prospěch. Cena je udělována ze reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích.   Zuzana Franzová,  žákyně devátého ročníku  Základní školy Komenského. V průběhu školní docházky dosahuje velmi dobrých výsledků, prospěch na vysvědčení má  stále s vyznamenáním. Cena je udělována za reprezentaci školy v uměleckých oborech.   Hana Jasanská, žákyně třetího ročníku Základní školy Komenského. Na prvním stupni prospívá s vyznamenání. Cena je udělována za mimořádné úspěchy ve hře na housle.   Monika Kubíčková, žákyně osmého ročníku Speciální základní školy. Cena je udělována za pomoc tělesně postižené spolužačce a za vzornou reprezentaci školy při sportovních a kulturních akcích.     Kateřina Martincová, žákyně kvarty na ústeckém gymnáziu. Po celou dobu dosahuje vynikajících studijních výsledků. Cena je udělována za   vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy v anglickém jazyce .   Tereza Navrátilová, žákyně devátého ročníku Základní školy Bratří Čapků. Svými studijními výsledy patří mezi nejlepší žáky školy. Cena je udělována za výborné školní úspěchy a reprezentaci školy.   Monika Petráňová, žákyně šestého ročníku Speciální základní školy. Ke své školní práci přistupuje velice zodpovědně a svědomitě. Cena je udělována za vzornou reprezentaci školy ve sportu a úspěšnou práci v pěveckém a dramatickém souboru .   Hana Petržílková,  žákyně  tercie ústeckého gymnázia.  Po celou dobu studia má výborný prospěch. Cena je udělována za  vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy v biologii.   Tomáš Svatoš, žák sedmého ročníku Základní školy  Třebovská. Po dobu školní docházky dosahuje výborných výsledků. Cena je udělována za reprezentaci města a školy na Festivalu vědy a techniky mládeže 2011.   Daniel Štancl,  žák devátého ročníku Základní školy Bratří Čapků. Dlouhodobě dosahuje vynikajících studijních výsledků, a patří mezi nejlepší žáky školy. Cena je udělována za výborné školní i mimoškolní úspěchy a reprezentaci školy.   Martina Vaňousová,  žákyně sedmého ročníku Základní školy  Bratří Čapků. Ve škole patří mezi žáky s vynikajícími studijními výsledky. Cena je udělována za výborné školní i mimoškolní úspěchy a reprezentaci školy.
news list