Přejít na obsah

PŘIPRAVUJÍ SE OSLAVY K VÝROČÍ ODCHODU EXULANTŮ

V roce 2012 tomu bude 275 let, co čeští exulanti opustili svou vlast a hledali útočiště v okolních zemích. Jedním z míst, kde zakotvili bylo také německé městečko Rixdorf, dnešní součást Berlína-Neuköllnu. Zde také vznikla česká vesnice. Neukölln coby část Berlína je partnerským městem Ústí nad Orlicí. Tamější Jednota bratrská projevila zájem o návštěvu našeho města v rámci přípravy tohoto výročí.    Ústí nad Orlicí ve středu 22. června navštívil berlínský farář pan Günther Kreusel, kde byl přijat 1. místostarostou města. Návštěva z české vesnice z Berlína-Neuköllnu se má uskutečnit v září tohoto roku. Na programu návštěvy by mělo být přijetí starostou města, návštěva nejstarší budovy ve městě - budova sboru Jednoty bratrské z roku 1555 a prohlídka sociálních služeb města. Dále by už měl být znám program oslav v roce 2012. Česká vesnice v Berlíně má podanou žádost o vstup do Unesca. V tomto úsilí ji město bezvýhradně podporuje.