Přejít na obsah

NOVÁ METODA POMÁHÁ PŘI OPRAVĚ SILNIC

V současné době probíhají opravy poškozených míst na vozovkách po městě v ulicích Čs. Armády, Popradská a Heranova. Opravy komunikací se zde provádí novou českou metodou silkot.   Celá oprava krytu, výtluku je založena na prohřátí živice na cca 190 – 200 stupňů. Poté dojde k odklopení nahřívací rampy. Pracovníci musí ručně porušit stávající kryt v místě prohřátí s tím, že na každé straně zůstane část krytu prohřátá, ale neporušena. Stávající živice se prohrabe a přidá se živičný recyklát. Potom je živice zarovnána do roviny a zaválcována. Tím, že nebyla porušena celá prohřátá plocha dojde ke spojení původní živice a té nově upravené a nevznikne žádná spára, kterou by bylo nutné ošetřit i v budoucnu.   Na tyto opravy byla prozatím uvolněna částka cca 120 tisíc korun. Cílem je vyzkoušet odolnost této metody oprav vozovek, kdy zhotovitelská firma na opravu dává záruku 1 rok.   Opravy touto metodou lze provádět také v zimě a zároveň se využívá původní odstraněný živičný povrch.