Přejít na obsah

STAROSTOVÉ SE SEŠLI U OPTIMALIZACE DOPRAVY

V úterý 14. června se na radnici v Ústí nad Orlicí uskutečnilo setkání starostů obcí PO3 (obcí v působnosti pověřené obce 3. typu – Ústí nad Orlicí) s cílem seznámit zástupce obcí s připravovanými změnami z dopravě od prosince letošního roku.   Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.   Podrobné informace týkající se problematiky dopravy naleznete na stránkách http://www.oredo.cz/.