Přejít na obsah

Program 5. zastupitelstva města dne 13. 6. 2011

P R O G R A M 5. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 13. června 2011   vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček   1.         Majetkoprávní úkony

 

1.1      Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí

 

1.2      Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí

  1.3      Prodej bytových jednotek   1.4      Kupní smlouva  - m. Šedajovi    1.5      Kupní smlouva - Český zahrádkářský svaz   1.6      Kupní smlouva - B. Hermanová     1.7      Smlouva o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnických podílů – Milada Rendlová   1.8      Kupní smlouva  - Správa železniční dopravní cesty    1.9      Prodej Janyšovi - k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí   1.10    Prodej Conel -  k.ú. Kerhartice nad Orlicí   1.11    Prodej Sochorová, Brokeš, Tomašovič -  k.ú. Kerhartice nad Orlicí   1.12    Prodej Mareš - k.ú. Hylváty   1.13    Směrnice města Ústí nad Orlicí k převodu členských práv a povinností k bytu  v Ústeckoorlickém bytovém družstvu     vedoucí finančního odboru Ing. Jozef Polák   2.         Vyúčtování hospodaření města za rok 2010   2.1      Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2010     3.         Finanční záležitosti   3.1             Návrh na schválení rozpočtových změn   3.2             Návrh na schválení Statutu Fondu rozvoje bydlení   3.3             Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z FRB s manželi Kühnovými     4.         Obecně závazné vyhlášky   4.1      Návrh na schválení Obecně závazných vyhlášek města Ústí nad Orlicí            o místních poplatcích   5.         Různé  

Tajemnice MěÚ JUDr. Eva Kalousková

5.1      Návrh na poskytnutí peněžitého daru  

Vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Anna Škopová

5.2      Návrh na udělení výjimek ze „Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo.“   vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík   5.3             Zadání změny č. 5 územního plánu města – parkoviště u Galenu   5.4      Pořízení změny č. 6 územního plánu města   vedoucí odboru rozvoje města Ing. Jan Šebrle   5.5      Stavba nového víceúčelového hřiště v Kerharticích   vedoucí odboru životního prostředí Ing. David Soukal   5.6      Návrh na navýšení dotace vyplývající ze Smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť za rok 2010 pro společnost TEPVOS, spol. s r. o., o částku 42.000,- Kč   vedoucí odboru ŠKT Mgr. Luboš Mikyska   5.7      Návrh na poskytnutí dotací do oblasti sportu a kultury   5.8      Návrh  na poskytnutí dotace pro občanské sdružení Malá scéna   5.9      Smlouva o poskytnutí dotace na provozování kulturního zařízení Malá scéna   5.10    Korespondence ZM  
  • Dopis o.p.s. Domovem české hudby
 
  • Falun Gong
  zástupce Věcí veřejných pan Tomáš Teplý 5.11    Informace k parku v Hylvátech