Přejít na obsah

FARNÍ DEN PO DESÁTÉ

Na neděli 5. června připravila, již po desáté, Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí akci nazvanou FARNÍ DEN. Na programu dne byla mše svatá s udílením svátosti biřmování, kterou celebroval Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Odpoledne vystoupily v kostele děti v pásmu nazvaném „Co farník, to muzikant”, následovaly tvořivé dílny pro děti, rodiny i jednotlivce a ukázky fotografií ze života farnosti. Večer pak vystoupila kapela Těžká doba.