Přejít na obsah

ZAČALA VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ

V úterý 31. května byla v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí vernisáží zahájena výstava žáků I. – VI. ročníku výtvarného oboru ZUŠ. Rozsáhlá výstava s názvem UMĚNÍ JE PRAVĚKÉ a PO STOPÁCH JACQUESE COUSTEAUA JE rozmístěná v prostorách škol. Na její tvorbě se po celý školní rok podílely více jak 3 desítky žáků. Zastoupené zde jsou jak malby a kresby tak plastiky a mnoho dalších technik. Tuto jedinečnou výstavu můžete navštívit vždy v odpoledních hodinách až do 17. června.