Přejít na obsah

DEN PRO SOUSEDY V ČERNOVÍRU PO PÁTÉ

  V Černovíru se v neděli 29. května již po páté konal den sousedství spojený s dětským dnem a kácením máje. V rámci odpoledního programu bylo připraveno posezení na návsi, ochutnávka domácích specialit, mnoho soutěží pro děti a dospělé a vyvrcholením akce bylo kácení máje. Letošní máje měla rekordní výšku přes 26 metrů.