Přejít na obsah

Pardubický kraj a Správa a údržba silnic realizuje projekt komunikačních schránek

Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje realizuje projekt tzv. komunikačních schránek, jejichž prostřednictvím může veřejnost vyjadřovat své názory a připomínky k aktuální situaci v oblasti dopravní obslužnosti a stavu silnic. Jedná se o snahu co největšího zapojení veřejnosti do problematiky údržby silnic a o získávání informací a zkušeností občanů, kteří dennodenně silnice využívají. Komunikační schránky označené logem Pardubického kraje a formuláře anketních lístků jsou veřejnosti k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Orlicí, každý pracovní den v době od 07:00 do 17:00 hodin.