Přejít na obsah

PRVNÍ DISKUSNÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

První veřejné diskusní setkání vedení města s veřejností se uskutečnilo ve čtvrtek 15. května v ústecké Malé scéně. Na připomínky, náměty a dotazy související s problematikou města byl připraven odpovídat starosta města Petr Hájek, první místostarosta JUDr. Zdeněk Ešpandr a neuvolnění místostarostové Mgr. Jiří Holubář a Ing. Vladislav Fajt. Na setkání se diskutovalo o komunikacích, investičních akcích, areálu Perly, vlakových jízdních řádech nebo nádraží. Občané se měli možnost dozvědět například to, že v rámci realizace železničního koridoru se v současné době čeká na potvrzení projektové dokumentace, u nádraží vznikne 136 parkovacích míst pro osobní vozidla, místa pro invalidy a několik stání pro autobusy. Na kerhartické straně vznikne nová výpravní budova se zázemím s plánovanou výstavbou v roce 2012. I přes probíhající jednání není historická nádražní budova zahrnuta do projektu stavby a jejím vlastníkem jsou České dráhy. Stará budova tak nebude s největší pravděpodobností využita jako výpravní a je snaha nalézt její jiné využití. Následovala debata ohledně jízdních řádů a vlaků, které staví a budou stavět v Ústí nad Orlicí podle nového jízdního řádu. Dalším tématem bylo parkování a nedostatek parkovacích míst ve městě. Snahou vedení města je tuto složitou situaci řešit. V plánu města je zahájit jednání o možnosti vybudování parkovacího domu u nemocnice. Občané se také dozvěděli, že od září bude pro občany zkušebně zřízena doprava minibusem z okrajových částí do centra města a zpět. V plánu je pořádat tato setkání s občany dvakrát ročně (na jaře a na podzim). Po setkání vedení města a veřejností následovalo setkání realizátorů komunitního plánování s občany města, kteří mají zájem o aktivity v sociální oblasti. V rámci jednání byli zájemci seznámeni s Komunitním plánem města Ústí nad Orlicí a s možnostmi jednotlivců ovlivnit jeho obsah. Zástupci jednotlivých pracovních skupin seznámili přítomné s aktivitami – péče o seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené. V diskusi měli mít možnost vyjádřit se k sociální politice města. Tato aktivita je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt „Implementace plánu rozvoje sociálních služeb v Ústí nad Orlicí a okolí“. publicita