Přejít na obsah

SKONČLA SPLATNOST POPLATKŮ

Upozorňujeme občany, že dne 30. dubna 2011 uplynula splatnost místních poplatků ze psů a za komunální odpad. Poplatníci, kteří neuhradí poplatky v termínu, se vystavují riziku, že jim bude tento poplatek zvýšen až o 200%. Tyto poplatky je možno uhradit na pokladně v budově radnice - Sychrova 16 nebo bezhotovostně na účet města. Bližší informace jsou uveřejněny v dubnovém Informačním listu.