Přejít na obsah

DISKUSNÍ SETKÁNÍ K PROJEKTU „MĚSTO PRO LIDI“

Ve středu 20. dubna se v Malé scéně konalo první diskusní setkání s občany města k projektu „Město Ústí nad Orlicí – město pro lidi“. Cílem setkání bylo zmapovat silná a slabá místa ve městě z pohledu občanů. Bohužel z řad občanů města nebyl o diskusi velký zájem. I přesto, se zde sešlo vedení města, někteří zastupitelé a několik občanů města a vyjádřili zde svůj názor k diskutovanému tématu. O projektu: Řadu měst trápí přebujelá automobilová doprava, nepřehledné a někdy i nebezpečné přechody pro chodce, zanedbaná zeleň, nikam nevedoucí chodníky, chodníky které jsou zastavěny automobily, chybějící nebo nenavazující cyklostezky, nefunkční dětská hřiště a řada dalších problémů, které se dají schovat právě pod termín obyvatelnosti města nebo kvality života ve městě. Ústí nad Orlicí na tom v tomto ohledu není nejhůře, ale rozhodně má co zlepšovat. Proto se vedení města rozhodlo iniciovat realizaci projektu „Město pro lidi“. Tato iniciativa by měla během roku 2011 přinést do města diskusi o tom, kde nás konkrétně výše zmíněné problémy skutečně pálí. Výsledkem by měla být představa o tom, jak by město v tomto ohledu mohlo vypadat v horizontu nejbližších let. Finální koncepční dokument by měl vytipovat nejpalčivější problémy, navrhnout jejich řešení a pokusit se hledat zdroje na jejich financování. Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finančních prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí za spolupráce s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o.