Přejít na obsah

SVAZ POSTIŽENÝCH V ÚSTÍ MÁ 270 ČLENŮ

V pátek 8. dubna 2011 se v Ústí nad Orlicí sešli členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH) na členské schůzi. Organizace sdružuje všechny postižené osoby a jejím cílem je starat se o blaho svých členů. Pro ně jsou připraveny různé zájezdy, divadla, rekondiční pobyty a další akce. Organizace má 270 členů z Ústí nad Orlicí a blízkého okolí. Na schůzi, která se koná dvakrát do roka, se sešlo téměř sto členů, kteří byli seznámeni například s hospodařením organizace, rozpočtem, zprávou kulturní a sportovní komise a dalšími informacemi. Přítomné přišel pozdravit také místostarosta města Zdeněk Ešpandr a vedoucí odboru sociálních služeb Anna Škopová.