Přejít na obsah

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města

Místo konání: Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek Smetanova čp. 510 Doba konání: pondělí 18. dubna 2011 od 15:00 hodin

Program:

1. Majetkoprávní úkony 2. Finanční záležitosti 3. Dotace z rozpočtu města 4. Různé Petr Hájek starosta města