Přejít na obsah

KNIHOVNA VYHLÁSILA ČTENÁŘE ROKU

V úterý 29. března se v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo slavnostní vyhlášení celostátně organizované soutěže „Čtenář roku 2010“. Vyhlášen je čtenář s nejvyšším počtem výpůjček v minulém roce. Ústecká knihovna však rozšířila seznam kategorií například o největší počet prodloužených výpůjček přes internet, nejvyšší počet návštěv knihovny nebo nejdelší celkovou dobu strávenou v knihovně. Absolutním vítězem s největším počtem výpůjček za rok 2010 se stal Milan Hvězda s celkovým počtem 423 výpůjček. V případě souhlasu postupují nejlepší čtenáři do krajského kola soutěže. Druhou vyhodnocovanou soutěží byla Čtenářská liga. Je to soutěž dětského oddělení knihovny, která probíhala od října 2010. Čtenářské ligy se účastnilo celkem 31 dětí. Za 5 měsíců trvání soutěže nasbírali mladí čtenáři celkem 1810 bodů. Body čtenáři získávali na přečtené knihy, za účast na akcích knihovny nebo za vyprávění obsahu přečtené knihy. Čtenářská liga byla rozdělena do 3 kategorií podle věku. Absolutní vítězkou se stala Kateřina Bubnová s celkovým počtem 389 získaných bodů. Ceny vítězům obou soutěží předávala ředitelka knihovny Jana Kalousková a starosta města Petr Hájek. V ústecké knihovně je registrováno cca 2000 čtenářů, za rok se uskuteční cca 140 tisíc výpůjček knih a knihovnu denně navštíví téměř 200 čtenářů.