Přejít na obsah

SVĚTOVÝ DEN POEZIE V ÚSTECKÉ KNIHOVNĚ

V rámci plošné akce „Březen – měsíc čtenářů 2011“ se v úterý 22. března v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo setkání u příležitosti Světového dne poezie s letohradským básníkem Martinem Vídenským. Přítomní vyslechli výběr nejlepších básní autora ze čtyř doposud vydaných sbírek s klavírním doprovodem. V rámci akce „Březen – měsíc čtenářů 2011“ uspořádá knihovna v úterý 29. března slavnostní vyhlášení celostátně organizované soutěže „Čtenář roku 2010“ a vítězů prvního ročníku Čtenářské ligy, což byla soutěž pro děti s cílem zjistit jaký typ literatury čtou nejraději. Na „apríla“, tedy 1. dubna 2011, připravuje knihovna tradiční dětskou akci NOC S ANDERSENEM, kdy děti tráví jednu noc v knihovně a je pro ně připraven bohatý program.