Přejít na obsah

První pracovní setkání starostů

Ve čtvrtek 24. února se na radnici v Ústí nad Orlicí konalo pracovní setkání starostů obecních úřadů správního obvodu Města Ústí nad Orlicí. První setkání v novém volebním období zahájil starosta města Petr Hájek. Na programu jednání byly informace z oblasti krizového řízení, konkrétně novela krizového zákona č. 240/2000 Sb.. Dále byly na programu informace o aktuálnosti povodňových plánů, věcné a grafické části povodňového plánu územního celku, jeho změny a povinnosti povodňových orgánů obcí. Starostové byli také seznámeni s činností odboru sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí, s komunitním plánováním sociálních služeb a povinnostmi obcí v sociálně-právní ochraně dětí.