Přejít na obsah

JEDNALO SE O ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCI NA ROK 2011

Ve středu 23. února se uskutečnilo první letošní setkání zástupců polské Bystřice Kladské a zástupců Ústí nad Orlicí. Pracovní setkání mělo za cíl domluvení společných cílů v rámci česko-polské spolupráce v roce 2011. „Vzhledem k tomu, že obě města šetří,řekli jsme si, které projekty budeme vzájemně podporovat a kdo a jakým způsobem se bude podílet na jejich financování. Jednalo se o předjednávací schůzku ke 4. březnu, kdy jedeme do Polska dohodnout spolupráci na následující rok.“, řekl místostarosta Zdeněk Ešpandr. Na setkání se hovořilo o akcích dobrovolných hasičů, ZŠ Třebovská, ZŠ Kerhartice, Senior klubu, sportovců a dalších. Většina těchto akcí je financovaná prostřednictví grantů z prostředků EU. V rámci setkání zavítalo do Ústí nad Orlicí také vedení knihovny v Bystřici Kladské, které se setkalo s ředitelkou Městské knihovny Janou Kalouskovou. Polská strana má zájem o spolupráci mezi oběma knihovnami a město bude partnerem při podávání žádosti o grant pro polsku knihovnu. Vedení knihoven si vzájemně dohodlo akce, které budou spočívat v tom, že ředitelka knihovny bude poskytovat metodickou pomoc kolegům z Polska. Dále se budou zúčastňovat prohlídek naší a jiných knihoven, aby získávali zkušenosti a časem se dostali na lepší úroveň než je jejich současná.