Přejít na obsah

Vizualizace areálu Perla 01 v Ústí nad Orlicí

Na základě rozhodnutí vedení města byla radním Ing. Janem Kopáčem vytvořena 3D vizualizace areálu Perla 01 v Ústí nad Orlicí, který město koupilo. Vizualizace areálu vznikla pro potřeby vysokých škol, které byly poptány v rámci možnosti zpracování architektonického i urbanistického pohledu. Poptané jsou: Fakulta architektury na Technické univerzitě v Liberci, Fakulta stavební na ČVUT v Praze, Fakulta stavební na VUT v Brně, Faculty of Architecture and Planning na Technische Universität Wien. Stejně tak vizualizace umožňuje široké veřejnosti seznámit se s areálem Perly 01 zblízka. O aktuálních informacích týkajících se Perly Vás budeme informovat.