Přejít na obsah

ZASTUPITELSTVO SCHVALOVALO ROZPOČET NA ROK 2011

V pondělí 14. února 2011 se uskutečnilo 3. Zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které mělo na programu schválení rozpočtu města na rok 2011, plán investičních akcí, půjčky z Fondu rozvoje bydlení, majetkové úkony a řadu dalších bodů. Hned na samém začátku složil slib nový člen zastupitelstva, kterým se stal pan Zdeněk Nezval, který tak nahradil MUDr. Radomíra Lánu, který na funkci zastupitele rezignoval. V průběhu jednání zastupitelstvo schválilo přebytkový rozpočet města Ústí nad Orlicí. Příjmy v roce 2011 jsou plánovány ve výši 252,5 milionu korun naproti tomu výdaje 246,4 milionu. Ke konci roku 2010 se zadlužení města pohybovalo ve výši 128 milionů korun. Splátky úvěrů a úroků se pohybují ve výši 15 milionu korun. Pro letošní rok se neuvažují žádné velké investiční akce a šetřit se bude také na provozních výdajích. Dalším bodem jednání byl návrh na jmenování nového jednatele obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o.. Jednatelem byl navržen Ing. Martin Mejdr, který bude tuto funkci vykonávat do konce roku 2012. Ve funkci jednatele bude mít za úkol nastartovat ve společnosti TEPVOS postupy pro zkvalitnění práce společnosti. Zastupitelstvo dále schválilo členy a předsedy osadních výborů dle zvolených návrhů za jednotlivé části města. Zasedání zastupitelstva dospělo k závěru po třech hodinách jednání. Další zasedání je plánováno na druhou polovinu dubna 2011.
news list