Přejít na obsah

Město získalo dvě dotace – PODMĚSTÍ OŽIJE

Z fondů Ministerstva životního prostředí ČR se Městu Ústí nad Orlicí podařilo získat dvě dotace v celkové výši téměř 2 miliony korun. První z dotací je určena na obnovu veřejné zeleně na Podměstí ve výši 1,380 milionu korun se spoluúčastí města 790 tisíc korun. Akce na Podměstí bude zahájena letos. Pokáceny budou nevhodné dřeviny a proběhne nová výsadba. Souběžně s touto akcí budou probíhat stavební úpravy na Podměstí, které se budou týkat oprav chodníků. Vzniknou zde také nové spojovací chodníky a postaveno bude nové oplocené sportovní a dětské hřiště včetně mobiliáře. Na tyto stavební úpravy je v rozpočtu města rezervován 1 milion korun. Druhou získanou dotací je dotace projektu "MĚSTO PRO LIDI" - zmapování Ústí nad Orlicí z pohledu občana. Cílem je zmapovat místa na která se zapomíná (hřiště, chodníky) a získat architektonický pohled na město. Mapování proběhne formou veřejného projednání, sběru dat a vyhodnocením celého projektu. Dotace ve výši 400 tisíc korun vyžaduje spoluúčast města 200 tisíc korun. Obě akce jsou součástí návrhu rozpočtu města pro rok 2011 a budou realizovány v průběhu let 2011 a 2012.
news list