Přejít na obsah

VOLBA ČLENŮ OSADNÍHO VÝBORU V HYLVÁTECH

V pátek 4. února 2011 se v městské části Ústí nad Orlicí – Hylváty konalo setkání místních občanů spojené s volbou nových členů Osadního výboru Hylváty. „Po dohodě s bývalým osadním výborem se dnes uskutečnilo setkání občanů, ze kterého vyšel návrh nových členů Osadního výboru Hylváty pro schválení zastupitelstvem města", řekl místostarosta města Ing. Vladislav Fajt. Osadní výbory mají pravomoc doporučovat zastupitelstvu nebo vedení města různé náměty, které se týkají právě té části města, která pod osadní výbor spadá. Ústí nad Orlicí má zřízeny celkem 4 osadní výbory. Konkrétně se jedná o Černovír, Knapovec, Kerhartice a Hylváty. Volba navrhovaných členů probíhala ve všech částech města. Někde navrhovali jednotlivé členy a následně návrh schválili při setkání s občany a jinde navrhovali přímo občané členy osadního výboru a ti, kteří získali nejvíce hlasů jdou do návrhu pro zastupitelstvo. A jaké prostředky má osadní výbor k dispozici? Osadní výbor v podstatě žádným rozpočtem nedisponuje, ale město každý rok dává určitou částku na to, aby si osadní výbory mohly rozhodnout, které drobné věci v té dané části se budou řešit. Pro letošní rok je tato částka navržena ve výši 450 tisíc korun s tím, že bude schválena zastupitelstvem města v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2011.“, dodal Vladislav Fajt. Zasedání zastupitelstva města, na kterém se bude schvalovat rozpočet, se uskuteční 14. února 2011 od 15 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.