Přejít na obsah

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Místo konání: Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek, Smetanova čp. 510 Doba konání: pondělí 14. února 2011 od 15:00 hodin

Program:

  1. Slib nového člena zastupitelstva města
  2. Dodatek č. 1 Jednacího řádu zastupitelstva města
  3. Plán investičních akcí na rok 2011
  4. Rozpočet města
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Finanční záležitosti
  7. TEPVOS, spol. s r.o.
  8. Různé
Petr Hájek starosta města