Přejít na obsah

Vyhodnocení dotačního programu na obnovu kulturních památek

Ministerstvo kultury založilo v roce 2008 nový dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento program byl opětovně vyhlášen i v roce 2010. Finanční příspěvek z tohoto programu byl určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro ORP Ústí nad Orlicí činila 469 000,-Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit na opravu těchto kulturních památek:
  • Rodný dům L. Lukese - čp.313, ul. Lukesova, Ústí nad Orlicí,
  • Tvrz - čp. 174, Dolní Libchavy,
  • Sýpka, st.parcela č. 121, Perná, Orlické Podhůří,
  • Hartmanova vila - čp. 597, ul. 17. listopadu, Ústí nad Orlicí,
  • čp.53 - Sbor jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí ,
  • kostel sv.Zikmunda, Sopotnice.