Přejít na obsah

VÝTEŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2011 Také letos organizovala Charita České republiky v Ústí nad Orlicí Tříkrálovou sbírku. Posláním charity je pomáhat těm nejpotřebnějším, lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Do ulic vydalo 40 skupinek Tří králů, které navštěvovaly Vaše domy. Oblastní charita v Ústí nad Orlicí děkuje všem spoluobčanům za vlídné přijetí tříkrálových koledníků a za příspěvek do pokladniček. Sbírka proběhla ve dnech 6. až 9. ledna 2011 v Ústí nad Orlicí a v dalších spravovaných farnostech Libchavy, Hejnice, České Libchavy a Sopotnice a její celkový výtěžek tak činí 199 820,- korun, z toho v samotném Ústí nad Orlicí se vybralo 138 340,- korun. Sbírka byla zakončena benefičním Tříkrálovým koncertem, kde zazněla Česká mše vánoční „Hej mistře!“ od J. J. Ryby . Výtěžek z koncertu ve výši 9 276,- Kč byl ve určen ve prospěch sbírky. (Podrobnější informace lze získat na webové adrese: www.trikralovasbirka.cz nebo www.uo.caritas.cz )

Tříkrálová sbírka 2011

Ústí nad Orlicí: 138 340,- Kč (z toho Tříkrálový koncert 9 276,- Kč) Libchavy: 22 290,- Kč České Libchavy: 16 297,- Kč Hejnice: 6 285, - Kč Sopotnice 16 608,- Kč CELKEM: 199 820,- Kč V jednotlivých částech Ústí nad Orlicí se vybralo: Dukla: 12 058,- Kč Kerhartice: 9 126,- Kč Černovír: 9 434,- Kč Hylváty: 10 650 ,- Kč Oldřichovice: 1 015,- Kč Hutvald: 1 087,- Kč Výtěžek letošní sbírku bude určen:
  • Občanská poradna Ústí nad Orlicí
(Provozní náklady)
  • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
(Nákup vozidla)
  • Rodinné centrum „Kopretina“ v Horní Sloupnici
(Vybavení, provozní náklady, na akce pro rodiny s dětmi)
  • Fond na rozvoj nových a stávajících projektů
  • Centrum sociálních služeb Lanškroun
(Vybavení nového charitního centra sociálních služeb)
  • Centrum „Pod střechou“ Letohrad
(Volnočasové aktivity pro mládež)
  • Přímá pomoc
(Pomoc lidem v hmotné nouzi)
  • Osobní asistence
Pro upřesnění uvádíme, jaké bude rozdělení sbírky: 65 % sbírky připadne ústeckému regionu, 5 % sbírky je určeno na režijní náklady a zbývajících 30% bude použito na další humanitární pomoc. Především bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou do pokladničky. Díky Vaši štědrosti se dostane pomoci těm nejpotřebnějším. Petr Lipenský, asistent sbírky Oblastní charita Ústí nad Orlicí