Přejít na obsah

PRVNÍ TISKOVÁ KONFERENCE V LETOŠNÍM ROCE

V pondělí 10. ledna 2011 se na ústecké radnici konala letošní první tisková konference pro zástupce médií. Zástupci médií byli informováni o aktuálním dění ve městě a na radnici. Zde naleznete výtah informací poskytnutých na tiskové konferenci. 1. Tisková konference 10. 01. 2011 TEPVOS: Koncem prosince 2010 byl z funkce jednatele společnosti TEPVOS odvolán Martin Lang, který prozatím zůstává ve funkci ředitele. Na konci měsíce ledna 2011 bude jmenován nový jednatel společnosti TEPVOS a bude zahájen personální audit společnosti. PERLA: Do konce listopadu 2010 měl být areál Perly vyklizen a předán. Toto se však nestalo a byl schválen dodatek ke smlouvě, kterým se posunul termín vyklizení areálu. Teprve po vyklizení město Perlu převezme. V současné době probíhá mapování celého areálu, řeší se otázka možných pronájmů částí Perly, využití garáží a parkování v areálu a celkový krátkodobý výhled využití. AUDIT NA MĚÚ: Od začátku února 2011 bude na Městském úřadě Ústí nad Orlicí probíhat personální audit. Na zpracovatele auditu bylo vypsáno výběrové řízení. MALÁ SCÉNA: Petr Hájek, coby nově zvolený starosta města, se vzdal všech funkcí spojených s Malou scénou. Smlouva na provozování Malé scény byla, kvůli dokončení sezóny, prodloužena do 30. 6. 2011. Bude vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele, který by mohl Malou scénu převzít od 1. 7.2011. ÚSTECKÝ ADVENT: V rámci zhodonocení ÚSTECKÉHO ADVENTU bylo konstatováno, že prostor KOCIÁNKY se jeví jako nevhodný pro pořádání podobných akcí. Na KOCIÁNCE se podobné akce tedy konat nebudou. Budou se zde konat například trhy, letní kino a případně další akce. ÚSTÍ 2011 – MĚSTO V POHYBU: Na letošním ročníku městských slavností se bude šetřit. Může dojít například ke zkrácení programu nebo k menší účasti profesionálních umělců. Na koncepci a programu Města v pohybu 2011 se již pracuje. ROZPOČET MĚSTA: Rozpočet města na rok 2011 plánuje vedení města vyrovnaný nebo přebytkový. V současné době se zpracovává návrh rozpočtu, který bude následně schvalovat zastupitelstvo města v únoru. ÚSTECKÉ NÁDRAŽÍ: Starosta města Petr Hájek byl jmenován do meziresortní komise, která je určena pro řešení problematiky nádraží. Starosta města Petr Hájek jedná o této problematice mj. se senátorem Petrem Šilarem a poslancem Radimem Jiroutem. SENIOŘI POJEDOU DO POPRADU: Po desítkách let dochází k obnově spolupráce mezi seniory z Ústí nad Orlicí a partnerského slovenského Popradu. Ve dnech 13.- 15. ledna 2011 se ústečtí senioři zúčastní ustavující konference Okresní organizace Svazu důchodců Slovenské republiky, kde bude mimo jiné dohodnuta následná spolupráce mezi seniory.