Přejít na obsah

Koncert mladých umělců z celého světa v ZUŠ

V rámci 15. ročníku Mezinárodních smyčcových kurzů profesora Milana Vítka, které se pravidelně konají v Litomyšli, se v úterý 10. srpna uskutečnil koncert mladých umělců (účastníků kurzů) v sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Vystoupilo zde celkem 9 umělců z USA, Dánska, Polska, Švédska, Srbska a ČR. Na programu byly skladby pro violoncello, violu a housle od J. Brahmse, R. Schumanna, F. Chopina a dalších skladatelů. Přítomní posluchači měli možnost vyslechnout skvělé skladby v podání vynikajících mladých umělců.