Přejít na obsah

Pořádali druhý ročník Rolování slámy

Osadní výbor Černovír uspořádal v sobotu 21. srpna 2010 soutěž v rolování slámy nazvanou „Černovírské rolování“. Soutěž spočívá v tom, že dva balíky slámy dvě družstva koulí před sebou do kopce kolem černovírské nádrže po trati dlouhé 222 metrů s cílem u hasičské zbrojnice. Každé vítězné družstvo z dvojice postoupilo do finále. Pořadí se určovalo podle času a absolutní vítěz získal putovní pohár místostarosty. Toto vítězné družstvo se bude účastnit soutěže v partnerském městě Berlín-Neukölln v září. Soutěže se účastnilo celkem 7 družstev z nichž bylo jedno z polského partnerského města Bystřice Kladská a druhé družstvo z německého partnerského města Berlín-Neukölln. Vítězem a držitelem putovního poháru místostarosty města se stalo družstvo „Blechovi“ z Dolní Dobrouče s časem 1:28,76. Druhé se umístilo družstvo „Hutvalďáci“ (čas 1:56) a třetí skončilo družstvo „Hahasiči“ z Černovíru (čas 1:59). Nápad pořádání této soutěže vznikl při návštěva německého Berlína-Neuköllnu, kde obyvatelé části Rixdorf, kde takzvaní Baráčníci, potomci exulantů Jana Amose Komenského, tuto soutěž pořádají.