Přejít na obsah

ZASEDALO 2. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Ve středu 15. prosince 2010 se uskutečnilo 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Zasedání se poprvé uskutečnilo v Modrém salónku Kulturního domu. Na programu jednání bylo schválení rozpočtového provizoria na období od 1.1.2011 do schválení rozpočtu města na rok 2011. Dalšími body bylo například schválení Obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za komunální odpad, o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o místním poplatku ze vstupného. V rámci problematiky majetkoprávního odboru bylo na programu schválení Dodatku č.1 ke kupní smlouvě, kterým se mění termín vyklizení a předání nemovitosti areálu Perla 01 ŘAS. „Dodatek ke kupní smlouvě areálu Perla řeší prodloužení termínu k vyklizení objektu a hlavně sankce při nedodržení tohoto termínu. Kupní smlouva sankce vůbec neřešila a správkyně konkurzní podstaty nedostála svého závazku z původní kupní smlouvy, protože objekt měl být vyklizen do 30 dnů od podání žádosti o vklad do katastru nemovitostí. Sankce je stanovena ve výši 1000 korun za den. Termín vyklizení byl posunut na 20. prosince. Teprve po vyklizení objektu, proběhne prohlídka a bude následovat proces převzetí objektu, jelikož až fyzickým převzetím na město přechází všechna práva a povinnosti.“, řekl starosta města Petr Hájek. V diskusi se následně rozběhla debata k problematice ústeckého nádraží. K tomuto starosta města Petr Hájek řekl: „Sešel jsem se s panem Kardmanem, následně jsem si domluvil schůzku na Ministerstvu dopravy a schůzku se SŽDC, takže sbírám informace. Město musí být v této věci aktivním hráčem, protože se jedná o stavbu naprosto zásadního charakteru. Jde o velice palčivou problematiku, jelikož ústecké nádraží v tom stavu v jakém je dnes, je opravdu katastrofální.“ Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno po téměř třech hodinách jednání. Usnesení zastupitelstva bude umístěno na našich webových stránkách.
news list