Přejít na obsah

ZÁSTUPCI ORLICKO-TŘEBOVSKA SE SEŠLI NA ANDRLÁKU

V pátek 12. prosince 2010 se v chatě Hvězda na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí uskutečnilo zasedání Valné hromady svazku obcí Regionu Orlicko-Třebovsko (ROT). Na programu zasedání, kterého se účastnili zástupci jednotlivých obcí, byla mimo jiné volba orgánů svazku, informace o činnosti svazku v roce 2010 včetně informací o přijatých dotacích a realizovaných projektech, hospodaření svazku a plán činnosti na rok 2011. Novým předsedou ROT byl pro další volební období zvolen Petr Tomášek (Brandýs nad Orlicí. Za město Ústí nad Orlicí se valné hromady účastnil místostarosta Mgr. Jiří Holubář. Region Orlicko-Třebovsko má celkem 23 členských obcí. ROT zaujímá plochu přibližně 250 km2, na které ve 3 městech a 20 obcích žije 46 tisíc obyvatel. Je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma výrazným městům Ústí nad Orlicí a České Třebové. Od svého vzniku v roce 1999 se region věnuje rozvoji cestovního ruchu, vyznačil v regionu cyklotrasy, rozmístil odpočívadla, lavičky a útulny. Zároveň je úspěšným žadatelem a příjemcem významných dotací z Evropských fondů. Na vrcholu jeho dosavadní činnosti stojí vybudování cyklostezky údolími řek Tiché Orlice a Třebovky. Mezi hlavní úkoly plánu činností ROT na následující rok patří například údržba a obnova turistické architektury a cykloznačení, realizace projektů z Programu obnovy venkova 2011, žádosti o dotace z krajských grantů a dotace z EU a další.