Přejít na obsah

1. BEZPEČNOSTNÍ RADA PLÁNOVALA ČINNOSTI PRO PŘÍŠTÍ ROK

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 se uskutečnilo 1. zasedání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí. S příchodem nového volebního období má rada nové složení. Jejím předsedou je starosta města Petr Hájek, členy dále jsou tři místostarostové města, tajemnice městského úřadu a zástupci Policie ČR, HZS, velitel jednotky dobrovolných hasičů a ředitel ČČK Ústí nad Orlicí. Na programu jednání byl mimo jiné plán činností na rok 2011, ve kterém se počítá s ukázkou a seznámením se s krizovým skladem, informace o novelizovaných právních předpisech týkajících se Krizového řízení nebo harmonogram aktualizace havarijního a krizového plánu města. Tyto plány jsou nezbytné při přípravě na havarijní a krizové stavy. Mezi nejvážnější rizika pro město Ústí nad Orlicí byly vyhodnoceny povodně, železniční a silniční havárie. Městem prochází železniční trať, po které se dováží palivo do jaderných elektráren a zároveň městem prochází silnice I. třídy, kde může dojít k vážné dopravní nehodě například s únikem nebezpečných látek. Všechna tato rizika je třeba zvážit, počítat s možností jejich vzniku a připravit se na ně, aby v případě jejich vzniku došlo k co možná nejmenším škodám.
news list