Přejít na obsah

UDÁLOSTI - SENIOR KLUB BILANCOVAL UPLYNULÝ ROK

Výroční členská schůze Senior klubu Ústí nad Orlicí se konala v úterý 7. prosince 2010 v Centru sociální péče města Ústí nad Orlicí. Z celkového počtu téměř 250 členů se jich schůze zúčastnilo 90. Mezi hosty nechyběla delegace ze Svazu důchodců a invalidů z partnerské Bystřice Kladské a zástupci města. Na programu schůze bylo hodnocení činnosti Senior klubu za rok 2010 a plán akcí na rok 2011, zpráva o hospodaření a diskuze. Senior klub, který vznikl v prosinci 2007, po celý rok připravuje nejen pro své členy bohatý program složený z kulturních, společenských, turistických a dalších aktivit. V roce 2010 uspořádal Senior klub více jak 3 desítky těchto akcí. Na výroční členské schůzi Senior klubu byla podepsána deklarace o vzájemné česko-polské spolupráci v roce 2011. „Pro nás je nejdůležitější společné přátelství, setkávání a možnost dělit se vzájemně o zkušenosti s prací našich klubů. Jsme rádi, že můžeme poznávat naše kraje, tradice a společně trávit čas.“, řekla předsedkyně Svazu důchodců a invalidů Bystřice Kladské Bronislawa Garańczuk.